Canal denúncies

VIDAL S.A.G. disposa d'un canal de comunicació per a la recepció de denúncies relacionades amb incompliments legals i/o pràctiques contràries als principis establerts en el Codi Ètic que poguessin haver-se comès. Garanteix la màxima confidencialitat en els processos d'investigació de les denúncies rebudes, protegint la identitat dels denunciants i dels denunciats, així com la seva reputació, informant només a les persones estrictament necessàries en el procés.

Com gestionem la seva denúncia

Si desitja presentar una denúncia, pot contactar amb el Comitè d'Ètica per correu postal (C/ Portal de Sant Roc, 33 entlo 08221 Terrassa), per correu electrònic (canaletic@vidalsag.com), o omplint la següent qüestionari

En cas de voler presentar-la de manera presencial, faci'ns-ho saber utilitzant una de les vies anteriors.


Gestionar la Denúncia